te kleine loospijpen kuip

De loospijpen in de kuip zijn naar mijn mening te klein gedimensioneerd. Ik moet er niet aan denken om een breker in de kuip te krijgen. Bovendien is afvoer in de kuip te hoog aangebracht waardoor er altijd vuil en water in het verdiepte gootje blijft liggen.
Zelf overweeg ik de afvoeren te vergroten en de afvoeren aan de onderzijde gelijk met de bodem van het gootje te maken. Ook overweeg ik de afvoeren door de huid van het onderwaterschip aan te brengen. Nu loopt het water uit de kuip over de spiegel met alle vervuiling van dien.

Wie heeft hier ervaring mee.

Eddy LILJE