nieuwe Dufour 40 E

Ik ben een nieuw lid en op dit Forum dus nog onbekend.
Ben sinds 1979 Dufour eigenaar, eerst een Dufour 29, daarna vanaf 1981 tot 1989 een Dufour 4800 gehad. Toen naar het buienland, zonder eigen boot. Vanaf nu dus een Dufour 40 E, met lange mast. Gaat in April 2014 het water in.
Wie heeft voor mij Ideen en raadgevingen waar op te letten bij dit nieuwe schip. Wie heeft ervaringen in de een of andere richting. Waarop moet gelet worden. De problemen met ondichte verbindingen en roerkoningen zijn mij bekend.
Ik verwacht graag op Uw reakties.

een prettige jaarswisseling wens ik alle Dufourzeilers,

Theo