Herinrichting Jachthaven Noordschans

We zien dat in de haven heel veel steigers zijn verwijderd.
We hebben de indruk dat schepen vanaf die steigers verhuisd zijn naar de Noordsteigers.
Daar liggen ze er vaak niet al te florissant bij. Oude schepen, strakke landvasten etc.
Er wordt beweerd dat er drijvende steigers komen.
Wat is er officieel bekend?
Weten de forumleden meer?

Even aan Piet vragen. :wink:

Even binnengelopen om info.
a) Komen er op termijn allemaal drijvende steigers? Ja er komen drijvende steigers.
b) Wanneer zijn ook de stegers aan de Noordszijde aan de beurt? Op termijn, we doen dit stukje bij beetje.
c) Is dit kenbaar gemaakt, ik heb er niets over gelezen … of heb ik misschien een brief over het hoofd gezien? Alleen de ligplaatshouders van de steigers die nu ontmanteld zijn, zijn geïnformeerd.

Opmerking:
Dat bevreemd me. Immers de schepen die nog niet op de bok in de winterstalling stonden zijn nu verhuisd naar andere op dit moment niet in gebruik zijnde boxen aan de noordzijde.

Positief dat er allemaal drijvende steigers komen. Hopelijk met extra lange palen want we hebben met de afgelopen stormen en hoogwaterstanden gezien dat dit hard nodig is.

Ik ben benieuwd of RWS nog financieel bijdraagt. Immers met de plannen voor verzilting van het Haringvliet en Hollands Diep zullen we vaker te maken krijgen met sterk wisselende waterstanden. Dat heeft behoorlijke consequenties, ook voor de Haven Noordschans.
Noordschans-02.jpg
Noordschans-01.jpg