Grootzeil Dufour 1800

Van mijn nieuw Dufour blijkt het grootzeil echt uitgezeild te zijn.

Heeft iemand nog een, zich in goede tot redelijke staat verkerende, grootzeil liggen?

VL 8.20 AL 2.90