Dufour 1800 een 1/4 tonner?

Hallo,

Mijn naam is Hylke Steensma en ik ben de trekker van de revival van de 1/4 tonners in Nederland, kijk maar eens op www.kwarttonzeilers.nl

Weten jullie misschien of de Dufour 1800 destijds ook binnen de IOR 1/4 Ton Rules viel? En of er ooit een Dufour 1800 IOR gemeten is? Zo ja dan ben ik erg benieuwd naar haar IOR-rating destijds. Als een Dufour 1800 inderdaad destijds een 1/4 tonner was willen eigenaren van een 1800 nu misschien een keer aanhaken bij een evenement van de Dutch Quarter Ton Cup, de jaarprijs van de 1/4 tonners in Nederland.

Groeten en tot horens,

Hylke Steensma
Nederlandse 1/4 Ton Vereniging i.o.

Hallo,

Dat was kennelijk wel de bedoeling van de Dufour werf en daarom werd Laurent Cordelle gevraagd als ontwerper, zie artikel in Pdf in de post : “Bericht over de Dufour 1800”, dec 2010/jan. 2011.