Disclaimer / Non-disclosure

Non-disclosure

Gezien het real-time karakter van het forum, is het onmogelijk voor de webmaster van www.dufourvaarders.nl om alle berichten op ieder moment inhoudelijk te controleren. Deze staat derhalve niet in voor de accuraatheid, compleetheid of nuttigheid van de berichten en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van enig bericht.
De berichten uiten de inzichten van de auteur van het bericht, hetgeen niet noodzakelijkerwijs de inzichten van de webmaster of enig persoon geassocieerd met dit forum zijn. Elke gebruiker die vindt dat een geplaatst bericht kwetsend of onjuist is, wordt aangeraden de webmaster op de hoogte te stellen. De webmaster houdt zicht het recht voor om zonder opgaaf van redenen berichten van het forum te verwijderen.

Privacy verklaring

U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij we informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen dan wel een inschrijving te verwezenlijken. Wij streven ernaar u dat te allen tijde te laten weten voordat wij persoonlijke informatie via internet verzamelen.
Deze website houdt door middel van een teller het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men toegang heeft tot het internet. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt .

Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Tevens kunt u op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen

Overige juridische informatie

www.dufourvaarders.nl betrachten uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen en verspreiden van de informatie op deze website, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid hiervan.
www.dufourvaarders.nl aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd.

Het auteursrecht op deze website berust bij de webmaster van www.dufourvaarders.nl.